Semjén Zsolt bizottsági meghallgatásáról (2018.05.14.)

A nemzetpolitikáért felelős tárca nélküli miniszterjelölt meghallgatására került ma sor a Nemzeti összetartozás bizottságában. Az ülésen részt vett a bizottság új jobbikos tagja, Dr. Brenner Koloman barátom, akit ezúton is szeretettel köszöntök új munkahelyén!

Miniszterelnök-helyettes úr expozéja után magam is felszólaltam, több konkrét kérdést megfogalmazva. Mindenekelőtt világossá tettem, a Jobbik számára teljesen egyértelmű, hogy az elmúlt nyolc évben nagyon fontos előrelépések történtek a nemzetpolitika területén, ez a nyolc év nem is hasonlítható a szocialisták hasonló időszakához. Persze az is igaz, hogy az MSZP-t meghaladni nem olyan nagy érdem, inkább minimális elvárás.

Nagyon fontos és előremutató a támogatások radikális emelkedése, és a nemzeti összetartozás érzésének növelése, az elszakított nemzetrészek egyre hangsúlyosabb megjelenése a magyar közbeszédben, állami médiában. Ez az erősödő összetartozás-tudat ugyanakkor számos sebet kapott a kampány során, például amikor Vona Gábort Erdély több pontján is szervezett provokátorok várták, mindössze azért, hogy a magyarországi médiában be lehessen mutatni, hogy a Jobbik elnökét milyen ellenségesen fogadják külhonban. Szomorú következmény, hogy ezt a gyűlöletet látva sok magyarországi külhoni nemzettestvéreink ellen fordult. Nagy hiba volt ezt a nemes ügyet ilyen olcsó politikai haszonszerzés érdekében feláldozni. Semjén Zsolt válasza szerint ő nem tud arról, hogy bárki Magyarországról szervezett volna provokátorokat.

Sokadjára hangsúlyoztam a Trianon századik évfordulójával kapcsolatos teendőinket. A szomszédos államok – és elsősorban Románia – annak nemzetközi propagálására készül, hogy milyen példás és kitűnő a nemzetiségek helyzete országukban, úgyhogy nekünk be kell mutatnunk, hogy ez közel sincs így. Nagy örömömre szolgált, hogy miniszterelnök-helyettes úr a felvetésemmel egyetértett, elmondta, valóban fontos, hogy legyen az ügyben egy saját, magyar álláspontot bemutató narratívánk, sőt, egy külön narratíva a magyaroknak, egy külön narratíva a szomszédos országokban élőknek és egy külön narratíva - minden világnyelven kommunikálva - a nemzetközi közvéleménynek. Az ugyanakkor már kevésbé örömteli, hogy ezután arról értekezett hosszasan, hogy a szomszédos országok igazából nem is akarják megünnepelni a századik évfordulót. Sajnos tény: de, akarják, Románia és Szerbia esetében ez egészen biztosan igaz. Szerbiában éppen most készítik elő, hogy november 25., Délvidék elszakításának évfordulója legyen „Vajdaság Napja”, egyfajta ünnep, amihez sajnos a Fidesz helyi szövetségese, a VMSZ gyáván asszisztál.

 

Természetesen szót ejtettem a magyar megmaradás egyik zálogáról, az autonómiáról, amelyet nagy örömömre kulcskérdésnek tart pártunk új elnöke, Sneider Tamás is. Sajnálom, hogy ebben az ügyben Orbán Viktor és a Fidesz gyakorlatilag semmit nem tett a nemzetközi színtéren, pedig ha valami kapcsán, akkor ebben az ügyben kellene csak igazán szabadságharcot folytatni, Kifejtettem azt is, ideje lenne végre, hogy az Alapítvány a Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért (AMNKEÉ) végre a munkáját végezze, azaz a magyar területi autonómiáért lobbizzon Brüsszelben. Ehelyett továbbra is inkább Kövér László házelnök erdélyi haverjainak falunapjait finanszírozza. Erre a felvetésemre Semjén Zsolttól semmilyen választ nem kaptam.

Végezetül elmondtam azt is, hogy én sajnos jelen állapotában a Magyar Állandó Értekezletet (MÁÉRT) nem tartom az „összmagyarság tanácskozó testületének”, ahogyan vendégünk fogalmazott, onnan ugyanis továbbra is politikai alapon rekesztenek ki legitim magyar szervezeteket, elég csak a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségére (VMDK), vagy a Magyar Mozgalomra (MM) gondolni. Őket mondvacsinált okokkal tartják távol a magyar-magyar párbeszédtől. Semjén Zsolt elmondta, hogy neki igazából nem lenne baja azzal, ha még néhányan ott ülhetnének az asztalnál, azonban ezután Potápi Árpád János államtitkár vette át a szót, aki ismét kifejtette, hogy erről szó sem lehet. Reméljük, a miniszteri vélemény győz a kérdésben.

Végezetül elmondtam, hogy amint eddig, úgy a későbbiekben is támogatói leszünk a kormányzat pozitív nemzetpolitikai törekvéseinknek, a felvetett kritikáknak és észrevételeknek pedig a megfontolását kértem Semjén Zsolttól.

Tags: