A reformáció ünnepéről evangélikus magyarként (2017.10.31.)

A reformáció 500. évfordulóján az Evangélikus Egyház magyar történelemben betöltött szerepéről és evangélikus vallású történelmi nagyjainkról beszéltem:

"Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Ötszáz esztendővel ezelőtt, 1517. október 31-én egy Ágoston-rendi szerzetes, Martin Luther levelet írt Albert mainzi püspöknek, amelyben tiltakozott a búcsúcédulák árusítása ellen. A katolikus egyház ugyanis gyakorlatilag áruba bocsájtotta az üdvözülést, a pénzzel megvásárolt papirosokat illették e korban ezzel a névvel. E levélhez pedig csatolta a búcsúcédulák erejét és hatékonyságát kétségbe vonó vitairatát, amely később a 95 tétel néven vált ismertté. Még ha utólag legendának is bizonyult, hogy e 95 pontot fél évezreddel ezelőtt a wittenbergi vártemplom kapujára szegezte ki, akkor is vitathatatlan, hogy Luther e tettével új fejezet kezdődött a világtörténelemben.

A reformáció ugyanis, bár az egyetemes katolikus vallás megújítását, megreformálását kitűző mozgalomként indult, rövidesen szellemi, kulturális áramlattá vált, amely alapvetően járult hozzá a tudomány és a könyvkiadás ugrásszerű fejlődéséhez, a kultúra, a művészet, a művelődés páratlan európai virágzásához a XVI-XVII. században. Ezáltal pedig kiemelt szerepe van abban, hogy az európai államok domináns pozíciót tudtak kivívni maguknak és az európai kultúrának a világban.


A kampányköltések átláthatóvá tételéről (2017.10.31.)

A Fidesz továbbra sem hajlandó feloldani a külföldön élő magyar állampolgárokat érintő azon diszkriminációt, hogy ők - az elcsatolt területeinken élő magyarokkal ellentétben - nem szavazhatnak levélben, csak a nagykövetségeken. Másrészt ismét felvetettem, hogy komoly visszélésekre adhatnak okot a határon túliakra vonatkozó regisztrációs szabályok, ugyanis elhunytak nevében mások is szavazhatnak. A Fidesz valamiért ezen sem hajlandó változtatni... 

Ezekről a kérdésekről is beszéltem a választási szabályokat érintő keddi felszólalásomban.


A Minority SafePack kezdeményezésről (2017.10.30.)

A Minority SafePack európai polgári kezdeményezés támogatásáról szóló vitában szólaltam fel tegnap az Országgyűlésben. A kezdeményezés lényege, hogy az Európában élő nemzeti kisebbségek minél szélesebb jogköröket kaphassanak többek között nyelvhasználatuk és szimbólumaik használata terén. Ezt természetesen kiemelt fontosságú az elszakított területeinken élő nemzettestvéreink számára, akiket nap nap után korlátoznak alapvető jogaik gyakorlásában. Kihangsúlyoztam, fontos, hogy az Országgyűlésben teljes egyetértés alakult ki a kezdeményezés támogatásával kapcsolatban.


Miért szüntették meg a külképviseleteken történő házasságkötés lehetőségét? (2017.10.25.)

Egy fiatal székely pár azzal kapcsolatban keresett meg, hogy a korábbiakkal ellentétben jelenleg nincs lehetőség a külképviseleteken házasságot kötni, pedig nagyon sok külhoni magyarnak jelentene szimbolikusan és gyakorlati értelemben is sokat, ha magyar nyelven mondhatná ki a boldogító igent. Az ügyben írásbeli kérdéssel fordultam az illetékes Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz.

A minisztérium nevében Magyar Levente parlamenti államtitkár válaszolt, aki arról tájékoztatott, hogy egy közelmúltban történt jogszabályváltozás kapcsán felmerült a lehetőség megteremtése, azonban azt a szaktárcák és a Kormány végül nem támogatta. Ennek oka, hogy - szerintük - erre jelentős igény nem mutatkozott, valamint fennáll a veszély, hogy a házasodók nehezebb helyzetbe kerülnek, ha a magyar szabályok szerint házasodnak a szomszédos országokban.

Írásbeli kérdésem elérhető ITT.
Az államtitkári válasz pedig ITT.

Magyar olajtársaság? Magyar üzletlánc? Magyar bank? -2. (2017.10.24.)

A felvidéki Somorja OTP fiókjában nemrégiben durva szidalmazások közepette rendőrt hívtak egy magyar hölgyre, csak mert ő magyar nyelvű ügyintézést kért. Miért nem foglalkozik továbbra sem a Kormány azzal, hogy a külhonban is működő, részben vagy egészben magyar állami tulajdonban álló cégek kiemelt figyelmet fordítsanak magyarul is tudó alkalmazottak felvételére és magyar feliratok használatára? Mi a Kormány álláspontja az OTP somorjai fiókjában történt felháborító eset kapcsán? E két kérdést tettem fel ma a Parlamentben, de érdemi válasz helyett csak az unalomig ismételt, Jobbikot gyalázó és nemzeti elkötelezettségünket megkérdőjelező habonyi propagandát hallhattuk Fónagy János államtitkártól.

 

Egy felcsúti VIP-páholyos szotyolázás közben pedig akár ez is szóba kerülhetne Orbán Viktor és Csányi Sándor között. De nem kerül! A Fidesz ezzel a kérdéssel nem hajlandó érdemben foglalkozni, Fónagy János kifarolt a nyelvhasználatot illető kérdésből, a vérlázító somorjai esetre pedig egy mondatnyi reagálást sem kaptam.

 

Valóban nagyra becsülendő, 'ahogyan a szerb kormány az országban élő magyar közösséggel bánik'? (2017.10.24.)

Aki kíváncsi, milyen színvonalon zajlanak „viták” a Parlamentben, és van rá pár perce, nézze, hallgassa meg ezt a videót.

„A magyar kormány nagyra becsüli azt, ahogyan a szerb kormány az országban élő magyar közösséggel bánik.” Szijjártó Péter szerint legalábbis. Én viszont nem becsülöm nagyra a Magyar Nemzeti Tanács jogkörének megnyirbálását, vagy hogy Szerbiának uniós vállalása szerint már egy éve módosítania kellett volna a kisebbségi jogokról szóló törvényt. Erről beszéltem ma napirend utáni felszólalásomban. Ezúttal is Fónagy János válaszolt, aki elmondta, hogy példaértékű jogkörökkel rendelkeznek a szerbiai nemzeti tanácsok, illetve hogy Szerbia komoly vállalásokat tett az uniós csatlakozási folyamata során a nemzetiségek felé.

Tényleg elképesztő, mintha nem is egymásnak beszélnénk! De a lényeg: szerintük minden rendben van!


Soros György mellé állt a Fidesz (2017.10.17.)

Az már tavasszal is látszott, hogy bár a kormány lakájmédiája, valamint megmondóemberei szavakban a legkeményebb támadást indították a CEU ellen, bőszen Soros-egyetemezve az intézményt, valójában nem cél sem annak megszüntetése, sem pedig helyzetének megnyugtató és gyors rendezése. Mára világos lett, hogy itt is csupán egy cél van: a konfliktus elnyújtása és ezzel a figyelemelterelés más, fontosabb ügyektől. Miközben ugyanis a hírek szerint bármikor alá lehetne írni a szükséges megállapodásokat az ügyben, a kormány mégis egy év haladékot ad a feltételek teljesítésére. Így a CEU ügye a választásokig téma lehet.

Mai felszólalásomban elmondtam, hogy a Jobbik alapítása óta szemben áll a Soros György neve által fémjelzett szélsőliberális szellemiséggel, ám a kormánynak az Egyetem ellehetetlenítését célzó bolsevik típusú hatalomgyakorlásával is!


Szorosabb magyar-horvát együttműködést szorgalmaz a Jobbik (2017.10.13.)

Szerdán a horvátországi Károlyvárosban jártam, ahol közös fórumot tartottam a béruniós európai polgári kezdeményezés kapcsán a horvát Megújulás Generációjának elnökével, Frano Čirkoval.

Előadásunkat követően a közönség soraiból több kérdést is kaptam a magyar-horvát kapcsolatokról. Ismét kritikával illettem a magyar kormány szerb-horvát viszonylatban kiegyenlítetlen szomszédságpolitikáját is rámutatva, hogy közös problémáink, közép-európai egymásra utaltságunk és a 800 éves államközösségünk sokkal szorosabb együttműködésre kötelezi országainkat.

Miért akadt el az elektromos cigaretta használatának és forgalmazásának újraszabályozása? (2017.10.09.)

Tavasz óta nem történt érdemi előrelépés az elektromos cigaretta fogyasztásának és forgalmazásának újraszabályozása kapcsán. Ez ügyben még májusban fordultam levélben Lázár Jánoshoz, de választ sajnos azóta sem kaptam. Ezért hétfői napirend utáni felszólalásomban arról érdeklődtem, hogy mikorra várható a hiányzó jogszabályok megalkotása. Ahogy korábban számos alkalommal, úgy most is kiemeltem, hogy az elektromos cigaretta a dohányzás lényegesen kevésbé káros alternatíváját jelentheti.

A kormány nevében Magyar Levente államtitkár válaszolt, aki elmondta, hogy a nyáron az Emberi Erőforrások Minisztériumában létrejött egy szakmai bizottság, amely az e-cigarettához kapcsolódó szabályozás előkészítésén dolgozik. Bíznak abban, hogy az elkészített anyagot a kormány a szakmai szempontok figyelembevételével még az ősszel megtárgyalhatja. Véleménye szerint a kormány azon lesz, hogy a továbbiakban csak észszerű szabályok vonatkozzanak a területre.

Bízom benne, hogy az alapvetően pozitív és előremutató államtitkári választ valóban gyors és érdemi lépések fogják majd követni. Több százezer fogyasztó ugyanis több mint egy éve várja már, hogy az elektromos cigaretta jogi szabályozása végre megnyugtató módon rendeződjön. Bárhogyan is alakul, magam továbbra is mindent meg fogok tenni ennek érdekében.


Kötik-e a gazdaságfejlesztési támogatásokat a magyar nyelvhasználathoz? (2017.10.09.)

A külhoni gazdaságfejlesztési programokban a magyar nyelv használatának minél nagyobb erősítését szorgalmaztam mai parlamenti kérdésemben. 

Bár Magyar Levente külügyi államtitkár elismerte a felvetettek jogosságát, de konstruktív kérdésemre és előremutató javaslataimra adott válaszának nagyobb részét sajnos a Habony-művek olcsó és unalomig ismert Jobbik-gyalázó paneljeinek felsorolása tette ki.