István Szávay, wiceprzewodniczący Jobbiku - największej partii opozycyjnej na Węgrzech - wyraził publicznie poparcie dla idei autonomii polskiej na Wileńszczyźnie. Węgierski polityk wezwał do solidarności z Polakami Wileńszczyzny w związku z przyspieszeniem procesu niszczenia szkolnictwa polskiego na Litwie przez tamtejsze władze.

Na swoim publicznym profilu na Facebooku  István Szávay podzielił się ze swoimi zwolennikami artykułem z węgierskiego portalu Alfahir.hu opisującym ostatnie destrukcyjne dla polskiego szkolnictwa działania władz litewskich oraz historię ostatnich strajków szkolnych organizowanych przez Polaków Wileńszczyzny. Poseł do parlamentu Węgier nie ukrywa, że bliskie są mu dążenia mniejszości narodowych do uzyskania podmiotowości politycznej, ponieważ jako Węgier ma rodaków w wielu krajach ościennych, odciętych granicami państwowymi od macierzystego kraju.

Swoje stanowisko wiceprzewodniczący narodowców z Jobbiku wyraził także w języku polskim. Wielu uważa, że jedynym sensownym rozwiązaniem jest odbudowa Polskiego Kraju Narodowo-Terytorialnego utworzonego w 1990 roku, autonomicznej jednostki w ramach Republiki Litewskiej, która została brutalnie rozwiązana przez litewskie władze w 1991 - czytamy na publicznym profilu polityka. Jest to przetłumaczony na język polski ostatni akapit udostępnionego artykułu.