Szili Katalin volt az Autonómia albizottság vendége (2018.10.01.)

Ma délelőtt tartotta első ülését ebben a ciklusban az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottsága Autonómia albizottsága. A testület létét kiemelten fontosnak tartom, hisz a Jobbik szerint az önrendelkezés biztosítása a külhoni magyar megmaradás elsőszámú záloga. Ennek megfelelően pártunkban is Autonómia munkacsoport alakult, valamint a jövő évi európai parlamenti választási kampányunk kiemelt témája a migráció és az elvándorolt magyarság mellett a külhoni autonómiatörekvések támogatása lesz.

Az ülésen Szili Katalin miniszterelnöki megbízottat, Kulcsár-Terza József bukaresti parlamenti képviselőt, valamint Toró T. Tibort, az Erdélyi Magyar Néppárt korábbi elnökét hallgattuk meg. Szili Katalin véleményünk szerint lelkiismeretesen és elkötelezetten végzi munkáját, amelynek ha nem is látványos, de konkrét eredményei is vannak már, és az autonómiát pártpolitikától független, össznemzeti ügynek tekinti. Azonban kénytelen voltam felhívni a figyelmét arra, hogy ha magára integratív személyként, hangsúlyozottan nem pártpolitikusként tekint, akkor nem volt szerencsés nyíltan beszállnia a választási kampányba például olyan kijelentésekkel, hogy „a baloldal és a Jobbik összefogása káoszba taszítaná az országot.” (Mintha erről bármikor is szó lett volna, leszámítva a kormánymédia folyamatos hazudozását.) Ha anno MSZP-s képviselőként képes volt levetni nemzeti ügyekben annak a pártnak a béklyóit, akkor jobb lenne nem magára venni most egy másikét.

Szili Katalin felszólalásában végigvette az autonómiaküzdelem helyzetét az egyes külhoni régiókban, és külön kitért a több létező székelyföldi koncepció összehangolásának szükségességére. Ennek kapcsán jeleztem, hogy a többi elcsatolt területen is fontos lenne figyelni arra, hogy minden érintett szereplő véleményét kikérjük, különösen annak fényében, hogy az előadók ma is hangsúlyozták, hogy az önrendelkezés tervét nem Budapesten kell megírni. Délvidéken például a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) saját kidolgozott javaslattal rendelkezik, ám egyeztetések kizárólag a Fidesz fiókszervezeteként működő VMSZ-szel történnek. A miniszterelnöki megbízott jelezte, hogy szívesen áll elébe a VMDK vezetőivel való találkozónak. A magam részéről csak üdvözölni tudom, ha ez valóban megtörténik majd. Délvidék kapcsán aláhúztam azt is, hogy a Szili Katalin szerint a kulturális autonómia kiváló példájaként szolgáló Magyar Nemzeti Tanács jogköreit fontos egyetértési jogok megszüntetésével épp a közelmúltban szűkítették, erre a megjegyzésemre azonban semmilyen választ nem kaptam.

Brenner Koloman jobbikos képviselőtársam mellett magam is hangsúlyoztam, hogy miközben a magyar diplomácia folyamatosan vívja – többnyire öncélú, pártérdekek diktálta – harcait az európai és nemzetközi térben, aközben a külhoni magyar autonómia-törekvések kérdése valahogy soha nem merül fel ezeken a fórumokon. Időről időre előkerül az a panasz, hogy az EU-ban nem értik az őshonos nemzeti kisebbségek problémáját, és összekeverik őket a szexuális kisebbségekkel, vagy a migránsokkal. De akkor talán nem kéne tenni is ez ellen?

Hosszú ideje ismert, hogy a szomszédos országok, főleg Románia komoly ünneplésre készülnek Trianon századik évfordulója, és az ahhoz vezető események kapcsán. Ezért régóta szorgalmazzuk, hogy ezt az évet Trianon Emlékévvé kell nyilvánítani, hogy Magyarország is kellő erővel és határozottsággal reagálhasson az utódállamok hazugságaira és várható provokációira. Feltettem ma a kérdést Kulcsár-Terza Józsefnek és Toró T. Tibornak, hogy ők – erdélyi magyar politikusokként – fontosnak tartanák-e ezt, azonban az albizottság elnöke, a fideszes Zsigmond Barna Pál időhiányra hivatkozva lezárta az ülést, mielőtt válaszolhattak volna.

A Jobbik kiemelten fontosnak tartja tehát az Autonómia albizottság létét, és a továbbiakban is aktívan részt kíván venni munkájában, azonban fontos, hogy a hangzatos szavakat valós tettek is kövessék, mert ez szükséges a külhoni magyarság megmaradásához. Fontos, hogy nagy összegű támogatások érkeznek hozzájuk, de a pénz nem minden!