80 éve tért vissza a Dél-Felvidék magyarsága! (2018.11.02.)

"A magyar haza bensőséges örömmel üdvözli és a szerető anya meleg gondoskodásával öleli keblére sokat szenvedett visszatérő véreit.” - fogalmaz az országegyesítésről szóló törvény. Húsz esztendei kegyetlen megszállás, oktatási, kulturális és gazdasági elnyomatás valamint kemény fizikai megtorlás után elsőként a Felvidék és a mai Kárpátalja déli részének mintegy 750 ezer fős magyarsága tért vissza olyan történelmi magyar városokkal együtt, mint Komárom, Érsekújvár, Munkács, Ungvár vagy a Nagyságos Fejedelmet őrző Kassa. Elsőként Észak felé sikerült széttörni és lerázni magunkról a nemzetünket gúzsba kötő trianoni bilincseket, ráadásul brit és francia jóváhagyással, a német túlhatalom mellett nem elköteleződve.

Ma az 1938. november 2-án aláírt első bécsi döntésre és azokra a bátor magyar államférfiakra emlékezünk, akik kitartó munkája, a revízió sikerében soha meg nem rendülő hite és megalkuvások nélküli bátorsága nélkül felvidéki és kárpátaljai magyar testvéreink hazatérése pusztán vágyálom maradt volna.

Dicsőség a bátraknak!