"Albánia Sárkánya" szinte egész életében az albán nemzeti függetlenségért küzdött az Oszmán Birodalommal szemben. A köznyelvben csak Szkander bégként emlegetett Kasztrióta Györgyöt ezért ma is példátlan tisztelet és megbecsülés övezi Albániában és az albánok által lakott területeken, így Koszovóban is. Az általa szervezett fegyveres ellenállás ugyanis 1443 és 1468 között fel tudta tartóztatni a Nyugat-Balkánon terjeszkedő, Konstantinápolyt is elfoglaló Oszmán Birodalmat. Mindezt úgy, hogy küzdelméhez ígéreteken kívül sehonnan nem kapott érdemi segítséget vagy támogatást, Velence például inkább az oszmán csapatokat segítette a tengeri hatalmára veszélyesnek ítélt Szkander béggel szemben. Ennek ellenére a korszak egyetlen szuperhatalmának mintegy negyed évszázadba telt, míg számos megalázó vereség után sikerült legyűrnie az albán nép ellenállását.

Hiába írják a középiskolai tankönyvek, mégis kevesen tudják, hogy e küzdelemben legnagyobb szövetségese a "magyar törökverő" Hunyadi János volt. Igaz ez még akkor is, ha közös vállalkozásaikat a legtöbb esetben nem koronázta siker. Nem véletlen, hogy az Albániában szinte kultikus tisztelettel övezett Szkander bég mellett a mi Hunyadi Jánosunkról is terek, utcák sokasága van elnevezve. Ahogyan a fővárosban, Tiranában is van Hunyadi tér. Az Interparlamentáris Unió Magyar-Albán Baráti Csoport tagjaként úgy gondolom, már csak azért is érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy az Albániában közfelháborodást okozó budapesti Szkander bég szobor elvetélt kísérlete után halálának 550. évfordulója emlékére méltó köztéri emlékművet állítsunk az albán nemzet legnagyobb hősének Magyarországon is, vagy legalább egy közteret elnevezzünk róla Budapesten.

Magam korábban több, hozzá köthető helyszínen is jártam. Az alábbi képek közül az első kettő Krujában, a Kasztrióta család ősi fészkében készült a főbejáratnál, illetve a Hunyadi-szobában. Érdekesség és további jó párhuzam a magyar történelemmel, hogy a várat 1450 májusa és októbere között mindössze 1.500 albán harcos védte a kor legmodernebb technikájával felszerelt százezres oszmán hadsereggel szemben, sikerrel. Úgy, ahogyan kicsit több mint 100 évvel később Egert védte Dobó és maroknyi katonája. A második kép Pristinában, Koszovó fővárosának központjában készült Szkander bég szobor előtt.

Az albánok legnagyobb nemzeti hőse 550 esztendővel ezelőtt, 1468. január 17-én hunyt el.