Írásbeli kérdések

Milyen lépéseket kíván tenni a Kormány annak érdekében, hogy Szombathelyi Ferencet Szerbiában is rehabilitálják? (2016.12.05.)

Vitéz Szombathelyi Ferenc vezérkari főnök a Horthy-korszak egyik legmegbecsültebb honvédje volt, aki részt vett Felvidék és Kárpátalja visszafoglalásában is. Tevékenysége során mindvégig a haza megmentésének vágya vezette, és azért küzdött, hogy minden ellenséggel szemben megvédje az országot. Ennek ellenére 1946-ban Magyarországon életfogytiglani börtönre ítélték, majd Jugoszláviában halálra ítélték és még abban az évben ki is végezték. Magyarországi rehabilitálása a rendszerváltás után megtörtént, Szerbiában azonban mindmáig bűnösnek tekintik. Nemrégiben az Országgyűlésben is felszólaltam az ügyben, majd írásbeli kérdéssel fordultam Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterhez, az iránt érdeklődve, hogy a magyar kormány mit kíván tenni annak érdekében, hogy Szombathelyi Ferencet Szerbiában is rehabilitálják.

A miniszteri válasz sajnos konkrétumokat nem tartalmaz, azt azonban világossá teszi Szijjártó Péter, hogy a Szerbia és Magyarország közti megbékélési folyamat lehetőséget nyújt a közös múlt részletes feltárására.

Írásbeli kérdésem elérhető itt, a válasz pedig itt

A tájékozódáson túl, mit kívánnak tenni a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum ügyében? (2016.11.29.)

Dúró Dóra, Sneider Tamás és Mirkóczki Ádám képviselőtársaimmal közösen írásbeli kérdést intéztem Semjén Zsolt miniszterhez a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum kapcsán.  Arra voltunk kíváncsiak, hogy a Kormány mit kíván tenni annak érdekében, hogy– felekezeti hovatartozástól függetlenül – Románia tiszteletben tartsa az egyik legalapvetőbb emberi jogot, a lelkiismereti szabadságot, amely magában foglalja, hogy senkit sem érhet hátrányos megkülönböztetés, megfélemlítés vagy üldözés a vallásának szabad gyakorlása, ezzel összefüggésben alapított intézmények kapcsán?

Miniszter úr válaszában kifejtette, hogy a Kormány minden lehetséges fórumon kiáll az iskola és annak vezetője mellett. Illetve szükség esetén jogi segítségnyújtást is biztosítanak az iskolának. 

Írásbeli kérdésünk elérhető itt, a válasz pedig itt.

Úgy tűnik marad a KLIK-es bürokrácia a Határtalanul! pályázatok körül (2016.11.23.)

A szebb napokat sosem élt Klebelsberg Iskolafenntartó Központ (KLIK) hatályos szabályzata szerint ugyanis jelenleg minden 100.000 forint feletti közbeszerzés esetén három árajánlat szükséges. Ez praktikusan a Határtalanul! osztálykirándulások esetén azt jelenti, hogy például szállásról is három árajánlatot kell beszerezniük az utazást szervező pedagógusoknak, ami - ismerve a helyi viszonyokat - Kárpátalján, de másutt is tulajdonképpen lehetetlen. Arról nem is beszélve, hogy ezek a határon túli utazások általában a testvériskolák kollégiumaiba vagy más, előre egyeztetett, már "bejáratott" intézményekbe, szállásokra történnek, így sokan tartják teljesen értelmetlennek, de legalább kivitelezhetetlennek is a fenti eljárásrendet.

Ezért írásbeli kérdéssel fordultam Balog Zoltán emberi erőforrás miniszterhez azt tudakolván, hogy mikor kívánja eltörölni a kormány ezt a lehetetlen szabályozást. Rétvári Bence államtitkár válaszában kifejtette, hogy "az egész KLIK beszerzéseinek újragondolása keretében kerülhet sor a következő évben, amikor a szervezet egyébként is nagymértékben átalakul. Szeretném azonban jelezni, hogy a közpénzek takarékos felhasználásával kapcsolatos szabályozást indokoltnak tartjuk." Vélhetően tehát maradni fog a jövőben is a KLIK-es bürokrácia a programmal kapcsolatban.

Miért nem igényelhetik a külhoni magyar állampolgárok külképviseleteinken is az új típusú személyi igazolványt? (2016.11.14.)

Egy évvel ezelőtt fordultam írásbeli kérdéssel a belügyminiszterhez annak kapcsán, hogy külhoni magyarok is igényelhetik-e majd az új típusú személyi igazolványt, az "e-kártyát". Akkor nagy örömömre pozitív választ kaptam, és valóban, idén január 1-jétől a külhoniaknak is lehetőségük van erre. Akkor a miniszteri válaszban ígéret született arra is, hogy a külképviseleteken is igényelhetőek lesznek majd ezek az okmányok.

Erre azonban a mai napig sem került sor, ezért ismételt írásbeli kérdésemben arról érdeklődtem, hogy mikor nyílik erre végre lehetőség. A miniszteri válasz ezúttal is örömteli, a tájékoztatás szerint ugyanis 2017. január 16-ától külképviseleteken is igényelhetők lesznek az új típusú személyi igazolványok.

Írásbeli kérdésem elérhető itt, a válasz pedig itt.

Támogatná-e a Kormány az 1752-ben épült torockói vízimalom felújítását? (2016.10.26.)

Egy állampolgártól kaptam megkeresést azzal kapcsolatban, hogy Torockó 1752-ben épült vízimalma felújításra szorul. A malom esetleges rendbehozatalával kapcsolatban írásbeli kérdést intéztem a miniszterelnökséget vezető miniszterhez. Lázár János válaszában további tájékoztatást kért az építmény jelenlegi állapotáról és az esetleges felújítás terveiről. 

Írásbeli kérdésem elérhető itt, a válasz pedig itt

Miért nem lehet egyszerűen, gyorsan és XXI. századi viszonyok között ügyeket intézni a bécsi konzulátuson? (2016.10.14.)

Egy Ausztriában élő honfitársunk keresett meg a bécsi magyar konzulátuson tapasztalható tarthatatlan állapotok miatt. Elmondása szerint útlevél vagy újszülött gyermek magyar születési anyakönyvi kivonatának kiállítására rendkívül hosszú a várakozási idő, amely gyakran a 6 hónapot is meghaladja. Többek között megtudtam, hogy az ügyintézés egy nyitott váróteremben történik, ahol mindenki füle hallatára kérdezik ki az állampolgárt családi körülményeiről, ezzel adott esetben kínos és adatvédelmileg is aggályos helyzetet teremtve. A felmerült problémákkal kapcsolatban írásbeli kérdést intéztem a külgazdasági és külügyminiszterhez.

Szijjártó Péter válaszában elmondta, hogy a problémákról, hiányosságokról ők is értesültek, amelyek orvoslásán már dolgoznak.

Kérdésem kapcsán az üggyel a hvg.hu is foglakozott.

Írásbeli kérdésem elérhető itt, a válasz pedig itt.

A vadászterületek meghatározásakor is a haverok kiszolgálása az elsődleges szempont? (2016.10.11.)

Szerte az országban nagy port kavart vadász berkekben a vadászati tájegységek átrajzolásának gyakorlata. Ezzel kapcsolatban Magyar Zoltán képviselőtársammal írásbeli kérdést intéztünk a földművelésügyi miniszterhez. 

Fazekas Sándor válaszából kiderül, hogy a kormány álláspontja szerint a vadászterületek kialakítása szabályos formában, a jogszabályi és a minisztériumi előírások betartásával történt.

A Döbrentei téren is visszaállítják az 1944 előtti állapotokat? (2016.09.29.)

A szobrok tekintetében a Kossuth Lajos téren megvalósult az 1944 előtti állapotok helyreállítása, meggyőződésem szerint helyes lenne a Döbrentei tér esetében is hasonlóan eljárni. Ezért írásbeli kérdést intéztem a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez.

Lázár János válaszában kifejtette, hogy a Döbrentei tér esetleges átalakítása a Fővárosi Önkormányzat hatásköre.

Írásbeli kérdésem elérhető itt, a válasz pedig itt.  

Miért nem tanulmányozza a jelentős külföldi diaszpórával rendelkező országok sikeres szórványmegtartó programjait a tudományos kutatások helyett mangalicafesztiválokat és focikupákat szervező Nemzetstratégiai Kutatóintézet? (2016.08.30.)

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet kritikán aluli működésével kapcsolatban nyújtottam be írásbeli kérdést. Felháborítóan cinikus és kitérő választ kaptam Lázár János minisztertől, éppen ezért újabb írásbelit adtam be, amelyben felhívtam miniszter úr figyelmét törvény által előírt válaszadási kötelezettségére, majd újra feltettem eredeti kérdéseimet.

Remélem, ezúttal érdemi választ fogok kapni.

Írásbeli kérdésem elérhető itt, a válasz pedig itt.

Meddig fizetjük még az ún. brit korrekciót? (2016.08.25.)

Magyarország uniós csatlakozása óta fizeti az úgynevezett brit korrekciót, amelyet Nagy-Britannia az EU-ba való belépéskor harcolt ki mezőgazdasággal foglakozó állampolgárai számára. Ennek összege csak idén 21.153 milliárd, a 2017-es költségvetés szerint pedig 22.045 milliárd forint lesz. A britek úgy döntöttek kilépnek az unióból, ezért Varga Mihály nemzetgazdasági minisztert kérdeztem arról meddig fizetjük még a korrekciót.

Írásbeli kérdésem itt, a választ pedig itt érhető el.